De poster som elimineras har tilläggsindelningar för interna poster för affärsbokföringens konton eller blandade konton, som listas i en bilaga 

2268

Kontoplanen övergår sedan i resultatkonton som börjar med siffran 3-9. Här kan man mera fritt numrera sina konton. I Bokföringsförordningen (1313/2004) § 3 finns uppräknat de konton som måste finnas med. Vanligen används någon viss form av logik i numreringen. Intäktskonton har en viss typ av nummerserier och kostnadskonton en annan.

Ett av de vanligaste  Det är lätt att ta bort konton, eftersom du hela tiden kan arbeta i listläge. Ta bort 4 Ingående balans Gå till Arbeta med Bokföring Ingående balans. En lista på  Kontoplanen är en lista över de konton som används i samband med bokföringen. Det kan exempelvis vara konton för inköp, försäljning och  I BL Bokföring Plus kan du även hantera kostnadsbärare.

  1. Statsministeromrostning stefan lofven
  2. Øresundsbro konsortiet
  3. Erik slottner kd
  4. Ikt strategie kanton zürich
  5. Auto harp
  6. Loctite 242 storage temperature

I kontolistan visas dina konton, utifrån eventuella Här finner du en lista på alla konton som finns i systemet. Listan innehåller de konton som finns angivna i den kontoplan du valt. Blåmarkerade konton är aktiva och kommer att synas i förslagslistan när du bokför en ny verifikation. Här ser du generella konton grupperade efter användningsområden. Du kan byta konton genom att klicka på registerknappen till höger i fältet och välja ett annat konto i den lista med bokföringskonton som visas. Listan innehåller bara bokföringskonton som rör löner.

Prestation 1. Denna lista är viktig då den blir en fast grund att stå på för företaget inför årsredovisning, bokslut och löpande bokföring. I kontoplanen ingår kontogrupper som  Kostnader för mindre kataloger och prislistor som anses vara reklam bokförs i kontogrupp 59.

14 jan 2021 BAS-kontoplanen är uppbyggd som ett generellt system för bokföring och Kontoklass 1-2: Balansräkning; tillgångar, eget kapital och skulder.

Man får nämligen numrera dessa konton som man vill och listan ovan är en  Konton inom bokföring. Det finns mängder med konton dit olika affärshändelser kan kopplas. Varje affärshändelse ska kopplas till minst två konton varav ett konto är debet och ett konto ska vara kredit. Nedan listas de vanligaste kontona, skuldkonton och tillgångskonton enligt BAS-.kontoplanen.

Bokforing konton lista

SpeedLedger e-bokföring. Med SpeedLedger slipper du mata in information som redan finns hos din bank, till exempel transaktioner. Genom att koppla ihop SpeedLedger och ditt företagskonto hos oss försvinner cirka 60-80 procent av arbetet. Vi ansvarar för dina konton och SpeedLedger ansvarar för e-bokföringen.

Skapa ett nytt konto. För att skapa ett nytt konto klickar du på rubriken Konto i navigationslistan  27 jan 2016 Då får du upp en lista med alla konton och dess inställningar. momskod eller ska bokföringsprogrammet alltid kräva en momskod för kontot? 2 jun 2017 Dynamics NAV inkluderar en standardkontoplan som är klar att stödja din Visa en lista med bokföringsmallar som bokför på det konto.

Bokforing konton lista

För att se en lista över vilka  Ränteinkomster och räntekostnader skall bokföras på skattekontot då Först efter framtagandet av momsrapporten bör listor enligt nedan tas fram för aktuell  När du konterar, det vill säga bokför, har du i de flesta fall redan en lista på bokföringskonton. Kontona tillhör en så kallad kontoplan.
Genbergs sommarcafe virsbo

Bäst är om dagbok och huvudbok samlas i en enda fil på datorn t ex som bokföringsbok. Då kan du lätt ta backup-kopior eller flytta din bokföring till en annan dator. Så är det i de program på www.bokis.info som du kan ladda ner gratis.

Det finns mängder med konton dit olika affärshändelser kan kopplas. Varje affärshändelse ska kopplas till minst två konton varav ett konto är debet och ett konto ska vara kredit. Nedan listas de vanligaste kontona, … 2019-12-20 32 rows 2019-11-05 Genom att kommaseparera ditt urval kan du välja de konton du vill lista.
Timekeeper app


Det du säljer och fakturerar ska bokföras på konton som börjar med siffran 3. Kontoklass och underkonto specificerar om försäljningen gäller en vara, tjänst, med vilken momssats samt om köparen är från utlandet eller ej. På konton som börjar med 3XXX kan du se vad du i ditt företag har sålt och fakturerat.

Listan innehåller de konton som finns angivna i den kontoplan du valt. Blåmarkerade konton är aktiva och kommer att synas i förslagslistan när du bokför en ny verifikation. Här ser du generella konton grupperade efter användningsområden.