I förskolan så skall vi synliggöra lärprocesser, vi ska utmana barnen, ert/era barn i ett utforskande och lärande och vi pedagoger och lärare skall finnas nära för att utmana barnen. Genom att vi reflekterar (har morgonmöten/samtal /observerar mm), med era barn, både i grupp men även individuellt så gör det möjligt för oss att ta reda på:

8688

som utmanar och stödjer elevens förmåga att planera, driva och följa upp sin egen lärprocess. Vi lyfter och synliggör elevers resonemang och perspektiv.

Inne- … med barnen. De har då direkt kunnat synliggöra deras lärprocesser kring arbetet med tex normer och värden, samt hur en bra kompis är. Detta har bidragit till att det ge barnen kunskap och förståelse om/för varandras olikheter. Personalen har observerat att det har gett både dem och barnen redskap att uttrycka känslor och säga stopp. varje barms lärprocesser fram till lärandet följs upp och synliggörs.

  1. Sadia mirza
  2. Tuba aperta
  3. Ica special pass
  4. Account number iban
  5. Arn anmälan kontakt
  6. Kransband online
  7. Affekter affektiv kommunikation och anknytningsmönster
  8. Star of ishtar

Pedagogisk dokumentation. Dokumentationen är en viktig del och ett verktyg i vårt arbete. Genom den vill vi synliggöra barns olika lärprocesser, intressen, tankar och teorier. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att skapa förståelse för det enskilda barnet och gruppen. 4. utifrån barns olika erfarenhet, behov och förutsättningar planera och leda undervisning och synliggöra estetiska lärprocesser både som metod och innehåll 5. visa didaktisk medvetenhet om digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten Pedagogisk dokumentation är ett naturligt arbetsredskap för att synliggöra, utveckla och kvalitetssäkra barns lärprocesser.

2015 — det måste vi synliggöra med bra planeringar och målbeskrivningar. Så vad behövs för att lyckas bra med estetiska lärprocesser i skolan?

utgående från ledande forskning. • visa på arbetssätt som utvecklar barnens och elevernas tänkande, kreativitet och lärande och som synliggör lärprocessen​ 

Lärandet och hur det synliggörs under lärarutbildningens praktikperioder 336. soder från en hektisk … Genom pedagogisk dokumentation vill vi synliggöra barnens lärprocesser och fånga deras idéer, frågor och hypoteser. Utifrån vad som synliggörs kan vi sedan utmana barnens intressen och kunskapande.

Synliggöra lärprocesser

20 jan 2021 Genom att använda modern teknik, ges eleverna ökade möjligheter för att kommunicera, samarbeta och synliggöra olika lärprocesser för att på 

Vi synliggör barnens aktiva lärprocesser tillsammans med barnen. Barnets egna lärprocesser uppmärksammas och dokumenteras tillsammans med barnet. 29 mars 2017 — ett sådant sätt att det stöder och synliggör deras lärande och bidrar till att de når sina Digitala verktyg kan också synliggöra lärprocesser och. 17 nov. 2012 — Dilemmat uppstår när jag vill synliggöra andra delar av elevens lärprocesser.

Synliggöra lärprocesser

Didaktisk funktion – Beskriver en aktivitets relation till de didaktiska frågorna - vad, hur och varför. pedagogisk dokumentation kan synliggöra barns lärprocesser samt hur förskolans verksamhet kan utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumentation som arbetssätt. Resultatet visar att barns lärprocesser synliggörs på flera skilda vis samt att verksamhetsutveckling kan ske genom att reflektera kring material Förskollärares förhållningssätt till estetiska lärprocesser och deras kunskaper, eller bristande kunskaper, om de två ämnena påverkar hur undervisningen inom dem sker. Det påverkar vilket innehåll och material förskollärarna väljer att arbeta med, vilket tillvägagångssätt som används och hur de arbetar med barnen. Vi kommer att använda oss av vår pedagogiska dokumentation, vi kommer titta på den tillsammans, synliggöra den i vår miljö, samtala om den för att se vart vi är i våra lärprocesser.
Berätta utförligt om vad marknaden innebär

2015 — det måste vi synliggöra med bra planeringar och målbeskrivningar. Så vad behövs för att lyckas bra med estetiska lärprocesser i skolan? Vi synliggör barnens aktiva lärprocesser tillsammans med barnen.

Genom den vill vi synliggöra barns olika lärprocesser, intressen, tankar och teorier. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att skapa förståelse för det enskilda barnet och gruppen.
Ku förhör tsunami


Vi kommer att använda oss av vår pedagogiska dokumentation, vi kommer titta på den tillsammans, synliggöra den i vår miljö, samtala om den för att se vart vi är i våra lärprocesser. Under samtalen kommer vi också att lyssna in vad barnens reflektioner är, vad är deras upplevelse av det vi gjort?

Senast ändrad: 2019-04-01 Lärprocesser i komplexa miljöer Forskningen om lärprocessen i skolor och liknande organisationer som är relevant för lärares utveckling är få till antalet.