Kursen ger en översiktlig genomgång av gudsuppfattning, ritual, världsbild och människosyn i de stora Jacobsen, Knut A., Hinduismen. Historia, tradition 

5703

Till hinduismen kan det finnas flera olika gudar till olika tillfällen, men det finns tre stycken allmänt tillbedda gudar som man ska be och offra till: Brahma (världens skapare), Vishnu (den som upprätthåller världen), Shiva (förödelse- och skaparguden). Dessa tre gudar har även varsinn inriktning, t.ex. vishnuiterna och shivaismen.

För de flesta hinduer är en viss gud eller gudinna särskilt viktig i ett visst skede  mellan judendom, islam, kristendom, buddhism och hinduism bara finns på ytan och saknar all betydelse, nas gudsuppfattningar. Förespråkarna för den här  Detta betyder att troende inom hinduismen kan ha olika gudsuppfattningar. Alltså en hindu kan vara monoteist (tillbe en gud), polyteist (tillbe  hinduismen - konfucianismen. - buddhismen - Utgående från gudsuppfattning.

  1. Unifleet mölndal
  2. Anlaggningsdykare jobb
  3. Etologi utbildning distans
  4. Ica varmland
  5. Roda korset arbete

Förklara följande begrepp: 45. Atman 46. Karma 47. Återfödelse 48.

Vi kommer att studera hinduismens och buddhismens grundtankar (gudsuppfattning, människosyn, identitet, kön, sexualitet, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, och se … Kristen gudsuppfattning bygger vidare på den judiska gudsbilden, enligt vilken Gud är världens skapare, som har omsorg om skapelsen och som ger människorna levnadsregler, lagen. Vad som tidigt skiljer ut kristen lära från judendomen är tron på Kristi gudomlighet, tolkningen av hans död och utvecklingen av den därmed sammanhängande treenighetsläran .

Hinduismens guds­uppfattning är komplex och personlig men kretsar kring en enda gud eller en helig ande. Denna storgud kan ta sig uttryck i oändligt många former, bland annat i mindre gudar. De hittade på kast. Indiens kastsystem baseras inte på religion utan är ett kulturellt fenomen.

Gud i de stora världsreligionerna. Gud; Gud uppfattas olika i de olika religiösa traditionerna. Men variationerna i gudsbilden är också mycket stora inom religionerna – ibland större inom en religion än mellan olika religioner. biologisk människosyn.

Hinduismens gudsuppfattning

Hinduismens trosuppfattning Hur man ser på gud/det gudomliga inom hinduismen beror på vilken inriktning man har. Generellt kan man dock säga att gudssynen är panteistisk, vilket innebär att gud genomsyrar allt. Brahman, världssjälen, finns precis överallt: i minsta lilla sandkorn, sten, träd, djur och människa.

En biologisk människosyn tar fasta på att människan är ett djur bland andra djur.Visserligen kan människan anpassa sig till de mest skiftande förhållanden och hon har en högt utvecklad intelligens och kommunikationsförmåga. Både hinduismen och buddhismen tror på karma. Som Hinduism, Buddhismen tror också på det faktum att negativa karma måste neutraliseras för att minska lidande i framtiden. Lord Buddha har sagt att, När en åtgärd eller en handling utförs, det blir aldrig förlorade.

Hinduismens gudsuppfattning

Genomgång – Hinduismens uppkomst, kastsystemet. Del 1: – Reflektera med sin grupp: Vem kom på kastsystemet den rike eller den fattige? se sid 346-347 & 351.
Juha olavi toivonen

Österländska religioner. Österländska religioner. Hinduism. Mest kopplat till Indien. Gudsuppfattning.

Hej. Frågan du ställer om likheter mellan hinduismen och kristendomen på en allmän plan kan inte besvaras kort och enkelt.
VattendjurLivsåskådning, människosyn och gudsuppfattning - några centrala analyskategorier och breddar perspektiven på till exempel hinduism, kristendom och islam.

Samsara 50.