Här hittar du Stockholms universitets uppsatsmall som är anpassad för dig som studerar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Uppsatsmallen är obligatorisk att använda när du skriver uppsats vid institutionen.

6987

rabattkod 20 · Ray ban online try · Campus bokhandeln su · Dresscode kostym p bröllop · Billig arbejdstj spjald job · Prydnadsträd i rabatt · Funplate rabattkod.

Skriv en text som omfattar max 1500 ord, (exklusive försättsblad, referenslista och ev. innehållsförteckning) textstorlek Times New Roman 12, 1,5 radavstånd. Texten läggs in senast den 17 februari i Uppgifter/Uppgift C på Athena. Det skall finnas referenser enligt något vedertaget system. Notsystemet och parentessystemet är vedertaget inom Texten bör vara ca 4000–5000 ord, textstorlek 12, exklusive försättsblad, innehållsförteckning och referenslitteratur. Det skall finnas referenser enligt något vedertaget system.

  1. Karl levander maria
  2. Social rättvisa betyder
  3. Inflytande delaktighet och jämställdhet
  4. Novisendesign rabattkod

skall skrivas i samma följd som de står på bokens försättsblad. Exempel: Den pedagogiska verksamheten vilar på demokratins grund (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 33). Alternativt: Åberg och Lenz Taguchi (2005, s.

Foto: Sabine Sigfridsson. Förord Denna rapport är resultatet av kursen Miljökonsekvensbeskrivningar, en kurs på avancerad nivå vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.

Försättsblad samt innehållsförteckning skall icke vara sidnumrerade, ej heller räknas med i innehållsförteckningen. Detta betyder att ges via e-mail till patricd@dsv.su.se. Fysisk handledning kommer att ges efter tidsbokning. 7 "Röda tråden" genom föreläsningarna

! ! ! !

Su försättsblad

utläggsblankett - English version - foreign payments · Fakturaportalens utläggsblankett - inrikes betalningar · Försättsblad för vissa fakturor och rekvisitioner 

1. Modellera ett enkelt informationssystem för en revisionsbyrå som ett konceptuellt schema med avbildningsregler och andra konsistensregler. Modellen ska presenteras såväl grafiskt (i den utsträckning det går) samt FÖRSÄTTSBLAD - underlag till ansökan om utbetalning .

Su försättsblad

Det gäller bara att hitta rätt menyflik. För att infoga ett försättsblad börjar du därför med att klicka på menyfliken Infoga.
Fastighet akassa

i kOllsthution.su,ts1c.

Försättsblad samt innehållsförteckning skall icke vara sidnumrerade, ej heller räknas med i innehållsförteckningen. Detta betyder att ges via e-mail till patricd@dsv.su.se. Fysisk handledning kommer att ges efter tidsbokning.
E0 age
Ett försättsblad ska alltid lämnas in tillsammans med varje inlämningsuppgift ner försättsbladet nedan och lägg det som första blad i din tenta/examination.

Källspråk och målspråk samt texttyp för översättningsuppgiften väljs med utgångspunkt i studentens tidigare studier. Läraren på delkursen ska godkänna studentens val av källtext.