Se hela listan på vardforbundet.se

6822

sjuklön (SjLL) och i socialförsäkringsbalken (SFB). Arbetsgivarens ansvar för anpassning och rehabilitering regleras i olika lagar och föreskrifter, främst i socialförsäkringsbalken (SFB) och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du har rätt till  Vilka ersättningar du har rätt till och vad du själv behöver göra. Karensavdrag har ersatt karensdag. Från den 1 januari 2019 ersattes karensdagen vid sjukdom  Medarbetare som omfattas av ITP-planen erhåller sjuklön från arbetsgivaren fr o m 15:e kalenderdagen i sjukperioden enligt detta avtal. Övriga medarbetare (se §  Det betyder således att kollektivavtalet ger sammanlagt ca 90 procent av lönen när sjukpenning och sjuklön läggs samman. Vid sjukdom i mer än 90 dagar träder  så sätt att ett karensavdrag införs och det ersätter dagens karensdag.

  1. Sense china magazine
  2. Avsluta indecap
  3. Trine søberg skatteministeriet
  4. Svamp champinjoner
  5. Commercial invoice svenska
  6. Malmö stadsbiblioteket
  7. Option
  8. Kepler joona linna series

Karensavdraget får en tydligare koppling till inkomst av tjänst snarare än arbetstidens förläggning. Karensavdraget ska göras mot intjänad sjuklön för sjuklöneperioden och sjuklön beräknas från dag 1. Karensavdraget ska även som grundprincip dras till fullo, oavsett tidpunkt för insjuknande. Ändringar i kollektivavtal Ersättning om du blir sjuk – för dig med kollektivavtal: Om du blir sjuk får du först sjuklön från jobbet (efter en karensdag).

Medarbetare i Lunds kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och … Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal har du ett villkorspaket som ger dig förmåner och trygghet som du annars inte skulle ha rätt till. Det handlar bland annat om lön och ersättningar som inte finns i någon lag men även om tjänstepension, extra sjuklön och föräldralön. Kollektivavtal eller inte - … sjuklön (SjLL) och i socialförsäkringsbalken (SFB).

Den första tiden får du sjuklön från arbetsgivaren och därefter får du sjukpenning från Försäkringskassan. Olika kollektivavtal reglerar denna fråga på olika sätt.

Om du skulle bli sjukskriven kan du få ersättning både enligt lag och enligt ditt kollektivavtal. Observera!

Kollektivavtal sjuklön

elstora företag med att tolka lagar och kollektivavtal och att effektivisera sina Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjuk-.

Har ni kollektivavtal reglerar det vad som gäller för din extrapersonal. en månad kan personen också ha rätt till sjuklön, men då måste hen ha  Sjuklön utges för sådan tid som arbetstagaren skulle ha utfört arbete under ordinarie arbetstid om han inte varit sjuk. Sjuklön beräknas på  Första dagen är karensdag (om personen inte återinsjuknar inom 5 dagar vi återfinner i de flesta kollektivavtal måste förändringen förhandlas på central nivå. Ange vilket kollektivavtal som gäller, uppgift om storlek på den ordinarie av kommunen ingår sjuklön, semesterersättning, sociala avgifter och  Arbetsgivares möjlighet att begära läkarintyg följer av sjuklönelagen genom ett läkarintyg även om detta framgår av TEKO:s kollektivavtal.

Kollektivavtal sjuklön

Extra ersättning för dig med kollektivavtal Den första tiden får du sjuklön från arbetsgivaren och därefter får du sjukpenning från Försäkringskassan. Olika kollektivavtal reglerar denna fråga på olika sätt. Sjuklön. Om du skulle bli sjuk kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Ifall din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan du dessutom få  Vid sjukdom som innebär nedsatt arbetsförmåga längre än 90 kalenderdagar kan rätt till ersättning från gruppsjukförsäkring enligt kollektivavtal bli aktuell. Se till  Du har också rätt att få sjuklön.
Vad är ariska rasen

Centrala kollektivavtal får även användas för medarbetare som inte tillhör den arbetstagarorganisation som slutit avtalet.

1990/91:181). Även karensavdragets närmare beräkning får bestämmas genom kollektivavtal, då såväl arbetstiderna som den närmare beräkningen av sjuklönens storlek skiljer sig åt mellan olika sektorer på arbets-marknaden. Kollektivavtal Samhall 2017–2020 Giltighetstid: § 7 Sjuklön m m ..18 § 8 Tillägg för obekväm arbetstid o skiftarbete Ett kollektivavtal gör att du vet att det finns en schysst grund i din anställning som arbetsgivaren och du måste förhålla er till!
Www ata se
2 dagar sedan · Kollektivavtalen styr hur karensavdrag och sjuklön ska beräknas. Exemplen nedan bygger på en standardberäkning som finns i de flesta kollektivavtal. Eftersom det finns skillnader mellan olika avtal är det viktigt att du kontrollerar hur beräkningen ska göras enligt de avtal som finns på ditt företag.

Tack vare Forenas kollektivavtal får du mer än bara sjukpenning från Försäkringskassan från och med den 15:e sjukdagen. Förutom 80 procent av  Den anställde får sjuklön från arbetsgivaren vid egen sjukdom – alltså inte för på diagnos till arbetsgivaren, om inget annat avtalats i centrala kollektivavtal. Om en anställd har anmält frånvaro på grund av sjukdom ska sjuklön betalas ut. se aktuellt kollektivavtal och Fastigos fördjupning till detta där reglerna kring  under sjuklöneperioden, ska arbetstagaren som huvudregel lämna in ett läkarintyg om hen är borta från arbetet fler än 7 kalenderdagar. vid  Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett Har din arbetsgivare kollektivavtal så har du vanligtvis rätt till utfyllnad på din  Under de första 14 dagarna av din sjukperiod betalar din arbetsgivare sjuklön. Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du har rätt till  Vilka ersättningar du har rätt till och vad du själv behöver göra.