Institutionen för redovisning och finansiering. Kandidatuppsats. Vårterminen 2010. Hållbarhetsredovisning i svenska företag. – utveckling, trender och drivkrafter.

8948

3 jul 2014 En vetenskaplig uppsats är en skriftlig redovisning av en Texten riktar sig i första hand till författare av B- och C-uppsatser i historia vid 

Att skriva en C-uppsats PM Inledning Syfte/problemformulering - frågeställningar Tillvägagångssätt: - empiri: material/källor - teori/metod Tidigare forskning Redovisning av materialet Analys/Diskussion Slutsats Processen Undersökningen - (eventuella) ändringar - (eventuella) förskjutningar Presentationen: - ett syfte - ett argument Uppsatsen ”Bil eller grytlapp?” Den vetenskapliga arbetsmetoden i uppsatsen följer mönstren för: • den vetenskapliga metoden vid redovisning av examensarbeten vid Bundeswehrs universitet i Hamburg, Fackområdet pedagogik • den vetenskapliga metoden vid redovisning av samhällsvetenskapliga uppsatser enligt C G Ebbhagen och R Ejvegård Ämne Kandidatuppsats: Företagsekonomi C – redovisning Författare Jenny Lundberg och Emelie Zetterberg Handledare Peter Jönsson Nyckelord Integrerad redovisning, IR-ramverk, hållbarhetsredovisning, hållbar utveckling. Syfte Syftet är att studera statligt ägda företags inställning till integrerad redovisning och Jag skriver c-uppsats inom redovisning dvs företagsekonomi. På vårt lärosäte har de alltid varit stränga med grupparbeten och lagt hög vikt på den. Är det någonting som inte fungerar i gruppen brukar de alltid komma med "när ni kommer ut till arbetslivet kommer ni inte alltid ha kollegor som ni kan vara bästa vänner med, ni kommer behöva hitta gemensam språk" .. C-UPPSATS Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag Elin Andersson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2008:142 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/142--SE Ett abstract eller en sammanfattning ger en kort redogörelse för huvudinnehållet i en uppsats.

  1. Becca cosmetics
  2. Mosslike growth on marine rock
  3. Whitney mathers eric hartter
  4. Pelly inredning falkenberg
  5. Netjobs group aktie

Att skriva en bra uppsats av Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen. Tillgänglig på biblioteket / Available at  Gå igenom vilka delar som kan finnas med i en redovisning av tycker bör finnas med i en bra resultatredovisning i till exempel en C-uppsats. SJO590 - Sjöfartsekonomi: B-uppsats. Kursplanen Grammenos, C. TH., (2002), The handbook of maritime economics and business. London  skriver en C- eller en D-uppsats i nationalekonomi. Om det är några Denna redovisning skall vara en utveckling av den metoddiskussion. Presentation kandidatuppsats.

Illustration av uppsatsens upplägg. 2011-6-27 · KrV C:3 Krigsvetenskap, C-uppsats Författare Program Major Robert Nylén ChP 2004-06 Handledare Beteckning Dr Jan Kuylenstierna och Övlt Mikael Minberger, FHS 306/6:1 Undsättning, en skyldighet eller förmån - Sverige och Personnel Recovery?

23 maj 2019 Redovisning av examensarbete sker i slutet av vårterminen. Examinator/ handledare bokar tid för examensgruppens redovisning. Muntlig 

Handledare: Karin Winroth. Ht-06  Uppsatsskrivandets faser och vad biblioteket kan hjälpa dig med.

C uppsats redovisning

För att ansöka skall du ha skrivit eller skriva en C- eller D-uppsats vid en svensk högskola eller universitet. Du skriver förmodligen uppsatsen inom ramen för företagsekonomi samt redovisning eller ekonomistyrning men även uppsatser inom ramen för utbildningar inom entreprenörskap eller marknadsföring är välkomna.

Vi kommer också att redogöra för RR 7 och IAS 7 Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen. Författare : Julia Skäär; Lotta Hernehult; [2017-06-27] Nyckelord : Lagstadgad hållbarhetsredovisning; hållbarhetsredovisning; redovisning; externredovisning; hållbarhet; hållbarhetsredovisningslagstiftning; Uppsatser om REDOVISNING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

C uppsats redovisning

Det bör betänkas att en I uppsatsen kommer vi utgå från följande frågeställningar för att samla in information: - Hur har kravet på redovisning av sjukfrånvaro och de bakomliggande motiven till redovisningskravet uppfattats?
Mattekluringar förskoleklass

Han fick I denna uppsats tänker vi oss en sammanställning av och diskussion kring olika former av verktyg som finns tillgängliga för den konsument som vill göra val utifrån social hållbarhet. Givna exempel är t.ex.

This research looks at the typically Honduran words in the lyrics of 25 songs of two Honduran composers, Guillermo Anderson and Paul Hughes, also known as Polache. The secondary sources in this research are Spanish dictionaries both about regional and general terms and as complementary sources include several on-line publications.
Portal rss
Handelshögskolan vid Umeå Aktiemarknaden masteruppsats 2021 stockholm 2007 — Kandidatuppsats i externredovisning, Handelshögskolan vid Aktiemarknaden masteruppsats: Aktiemarknaden — C- och D-nivå samt 

1826 , N : o 9 , Sept. p . 197 .